NETVIET MOBI
Website tạm dừng hoạt động

Vì quá hạn thanh toán theo hợp đồng

Mọi thông tin chi tiết, chủ quản website vui lòng liên hệ: www.netviet.mobi

Sau thời gian 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng website sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Mong nhận được sự phản hồi của Quý khách hàng.

Hỗ trợ: 1900.58-88-82
Email: danavnc@gmail.com